ZAPYTANIE OFERTOWE nr 32/07/2019 Dotyczy: Usługa doradcza

2019-08-07

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 32/07/2019 Dotyczy: Usługa doradcza

Dotyczy: Usługa doradcza w zakresie przygotowania przedsiębiorcy do wejścia na rynek perspektywiczny ZEA